Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Jó kis hely dokumentumok

"JÓ KIS HELY" - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása 

 

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása, EFOP-1.4.3-16
projekt címe, azonosító száma:  "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon, EFOP-1.4.3-16-2017-00085
szerződött támogatás összege: 44 000 000 Ft
támogatás mértéke (%-ban): 100 %
tényleges befejezés dátuma: 2022.01.31.

 

A projekt céljai

A projekt átfogó hosszú távú célja: 

Somogyfajszon élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint családjaik társadalmi és egzisztenciális esélyeinek javítása, a családon belül generációkon keresztül ismétlődő és a szociális hátrányokat újratermelő problémák megtörése.

Középtávú cél: 

A projektben részt vevő gyermekek és fiatalok társadalmi kapcsolatainak erősítése közösségi élményeken keresztül, társadalmi aktivizálásuk, valamint hátrányaik, fejlődésbeli problémáik kompenzálása, segítségnyújtás számukra azok leküzdésében. 

A projekt konkrét rövid távú célja: 

Egy olyan „Jó kis hely” kialakítása Somogyfajszon, ami összefogja a településen élőket, reflektál a felmerülő problémákra és lehetőséget biztosít rendszerezetten és rendszeresen kialakított szolgáltatások segítségével a településen élők hátrányainak leküzdésére, látásmódjuk és ezzel korlátaik tágítására, legyőzésére. 

 

A projektről röviden:

A projekt szakmai tevékenységeinek megkezdésére ideiglenes helyszínen Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 63. szám alatt került sor 2018.06.01-től. Az ideiglenes helyszínt a település Önkormányzata biztosítja. A projekt megvalósításának végleges helyszíne Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 43. szám alatt kerül kialakításra, amely jelenleg teljes felújításra szorul. 

A „Jó kis hely” Szolgáltató Házban jelenleg három fő teljes munkaidős foglalkoztatásban látja el a feladatokat. Egy fő szakmai vezető felsőfokú végzettséggel szociálpedagógus, egy fő szakmai munkatárs felsőfokú végzettséggel óvodapedagógus és tanító, egy fő helyi munkatárs pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. Mindhárman elvégezték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett „Érzékenyítő tréning Jelenlét módszertannal” elnevezésű 40 órás kötelező képzést.

A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház rendszeres nyitva tartás mellett a gyerekek és a szülők számára kínál térítésmentes programokat. 

A projekt ideje alatt megvalósítandó programok:

A 3 év alatti gyerekek és óvodás gyermekek, valamint családjuk programjai

- Játékfoglalkozások biztosítása a gyerekek számára a szülő bevonásával, délelőttönként tízóraival.

- Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára.

- A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda- szülő-gyermek kapcsolat erősítése.

Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai

- Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás.

- Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak.

- Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt, elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek

- A helyi közösségi élet erősítése.

- Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, az igényekhez illeszkedő, olyan innovatív tevékenységek a családtagokra vonatkozóan, amelyek elősegítik a bevonást, erősítik a fenntarthatóságot.

Elsődleges célcsoport: Somogyfajsz településen élő valamennyi 0-25 év közötti gyermek és fiatal, valamint szüleik.

Másodlagos célcsoport: A helyi és tágabb közösség, melyben a gyermekek és fiatalok élnek, elsősorban a projektbe bevonásra kerülő gyermekek családjai.

 

Szakemberek jelenléte a Szolgáltató Házban

A területen dolgozó védőnő hetente egy alkalommal egy órás időtartamban van jelen a Szolgáltató házban. Ez alatt az idő alatt a szülői kérdések megválaszolása mellett, babamasszázst is tart. Az Alapszolgáltatási Központ kapcsolattartó családgondozója hetente egy alkalommal érhető el a házban a szülők számára.

 

 A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja

A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház szolgáltatásairól, programjairól tájékoztatás a szolgáltató házban található hirdetőtáblán kiírás formájában, az elektronikus médiában (facebook), valamint nyomtatott formában szórólapokon jelennek meg az aktualitások és változások. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jó kis hely szolgáltató ház kialakítása Somogyfajszon 

 

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Támogatás összege: 20 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00085

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. január 1.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

 

A projektről röviden  

A projekthez szervesen kapcsolódik az EFOP-1.4.3-16-2017-00085 "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon c. ESZA típusú projektünk, mely a „Jó kis hely” Szolgáltató Ház működésének szakmai és szolgáltatási hátterének kialakítását foglalja magában. A projekt szakmai tevékenységeinek megkezdésére ideiglenes helyszínen Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 63. szám (hrsz. 147) alatt kerül sor, és ez biztosítja a projekt helyszínét, míg a jelent projekt keretében elkészül a végleges helyszín.


Az EFOP-2.1.2-16-2018-00085 kódszámú ERFA típusú projektünk keretében az önkormányzat tulajdonában lévő, Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 43. (hrsz. 136) alatt lévő, jelenleg üresen álló régi könyvtár, majd később óvodaként használt épület átalakítását és felújítását valósítjuk meg, melyben a beruházást követően valamennyi szükséges tér és helyiség megtalálható lesz a „Jó Kis Hely” által nyújtandó szolgáltatásokhoz. 

A projekt átfogó hosszú távú célja: 

A Somogyfajszon élő (kiemelten a hátrányos helyzetű) gyermekek és fiatalok, valamint családjaik társadalmi és egzisztenciális esélyeinek javítása, a családon belül generációkon keresztül ismétlődő és a szociális hátrányokat újratermelő problémák megtörése.  

A projekt középtávú célja: 

Szemléletváltás megalapozása Somogyfajsz lakosság valamennyi korosztálya tekintetében, mely az ön és mások értékeinek felismerésére, az ön- és közösségi érdekérvényesítésre irányul, és az értékek és érdekek mentén a konkrét cselekvések megtételére ösztönöz.  

A projekt konkrét rövid távú célja: 

Egy igazán „Jó Kis Hely” létrehozása Somogyfajszon, ahol együtt megtalálható mindaz az odafigyelés, és rendszerszemlélet, ami összefogja, felkarolja, és elérhető módon biztosítja a gyermekekre, fiatalokra és családjaikra irányuló kezdeményezéseket, szolgáltatásokat és programokat. 

A „JÓ KIS HELY” Szolgáltató Ház végleges helyszínéül szolgáló épület teljes felújításra szorul. Mivel az épület jelenleg használaton kívüli, több helyen a homlokzati vakolata omlik, mállik, a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, ami a további állagromlást elősegíti, valamint belső terei, burkolatai, gépészete is nagyon rossz állapotban van. A felújítás után rendelkezésre álló helyiségek, fedett és szabad terek, valamint berendezésük és felszereléseik maximálisan a Szolgáltató Ház működését megalapozó EFOP-1.4.3-16-2017-00085 "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon c. projekt megvalósulását szolgálják. A felújítás során megújulásra kerülő helyiségek:  

        Előszoba/Fogadó tér

        Foglalkoztató kicsiknek

        Foglalkoztató nagyoknak

        WC/Fürdőszoba

        Konyha/mosókonyha

        Iroda

        Raktárhelyiség

 

palyazatnapelemes