Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Üzletek nyilvántartása 2020

Településképi Arculati Kézikönyv

Üzletek nyilvántartása 2019

Alapfokú oktatás – nevelés

A községben önálló alsófokú oktatási intézmények működnek:

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda
Somogyfajsz, Kastélykert 2.
Tel.: 06 85 337 152
Óvodavezető: Voits Ferencné Dörnyei Margit óvodavezető
Az óvoda két csoporttal működik, a jelenleg beíratott gyermekek száma 32 fő.
Az oktató – nevelő munkát 3 fő óvónő és 2 fő dajka végzi.
Az oktató nevelőmunka Somogyfajsz Község Önkormányzata fenntartásában folyik az intézményben.


Fajsz Fejedelem Általános Iskola Somogyfajsz, Kastélykert 2.
Intézményvezető: Vas Ernő igazgató
Tel.: 06 85 337 088.
A tanulók alsó és felső tagozatos csoportokban, összevont osztályokban tanulnak.
Az oktató nevelő munka KLIK fenntartásában folyik az intézményben.


Egészségügyi és szociális ellátás:

A járóbeteg ellátást a községben tevékenykedő háziorvos végzi:

Somogyfajsz Község Önkormányzat
Háziorvosi Szolgálata
8708 Somogyfajsz, Petőfi S. u. 138.

A háziorvos : Hajdúné Dr. Grexa Izabella
Tel.: 06 85 337 270
A szakápoló: Csatáriné Dianovics Veronika

Rendelési idő: hétfő és péntek 12.15-től
szerda: 9,30-tól
Készenléti ügyelet: hétfőtől péntekig 8-16 óráig
A hétvégi ügyelet: Marcali ügyeleti rendelő látja el: Marcali, Széchenyi u. 17/21
Tel.: 06 85 310 515

A védőnő : Horváth Barbara Tel.: 06 85 337 270
Rendelési idő: szerda, csütörtök : 9- 12-ig


Munkaügyi Központ

Az illetékes munkaügyi központ:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya
Kaposvár Kontrássy u. 6/b
Tel.: 06 82 529 850
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök: 8-15 óra
Péntek: 8- 10 óra


Személyi okmányok intézése:

A személyi okmányok intézése:

Marcali Járási Hivatal
Okmányiroda
Marcali, Petőfi S. u. 14.
Tel.: 06-85 501 006

Kaposvári Járási Hivatal
Okmányiroda
Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-82 501 501

Lakcímbejelentés intézése: Kaposvári Járási Hivatal
Okmányiroda
Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-82 501 501


Építéshatósági Ügyintézés: Kaposvári Járási Hivatal / Építéshatósága
Kaposvár, Kossuth tér 1.


Vállalkozások:

Kereskedelem:

Sinkovker Kft. élelmiszer – ital kereskedés Somogyfajsz, Petőfi S. u. 112/a
Tel.: 85- 337 074

Huszics Ferenc kiskereskedő élelmiszer kiskereskedés Somogyfajsz, Kossuth u. 12

Építőipar:

Zsámbok Zsolt Tamás Somogyfajsz, Május 1. u. 36. építőipari tev.
Tel.: 85- 337 185.

Közúti fuvarozás:

Pintér József Somogyfajsz, Kossuth u. 56. közuti árufuvarozás, személyszállítás
Tel.: 06 85 337 019

Egyéb:

Bódis József Somogyfajsz, Május 1. u. 4. egyéb gazdasági szolgáltatás

Horváth István Miklós Somogyfajsz, Május 1. u. 29. autóápoló, karbantartó, mg.gépjavító


Egyházak:

Somogyfajsz községben önálló plébánia hivatal nem működik.
Az egyházi teendőket Öreglak község lelkipásztora Balogh Zoltán plébános látja el.
Elérhető a 06 85 330 530-as telefonon.
A szentmisék időpontja: minden vasárnap 11.30. óra


Alapítványok:

- Matula Somogyfajszi Gyermekekért Közalapítvány
8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 63.
Tel.: 06 85 337 073.

Főtevékenysége: A településen élő hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása.

- Zöldfolyosó Közalapítvány
8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 64.
Tel.: 06 85 337 053

Főtevékenysége: Természet és környezetvédelem

- Őszi Fény Alapítvány
8708 Somogyfajsz, kastélykert 1.
Tel.: 06 85 337 031

Főtevékenysége: Szociális Otthon

- Dunaferr Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány
8708 Somogyfajsz, Külterület
Tel.: 06 85 337 073

Főtevékenysége: Vaskohászati Múzeumi tevékenység

- Somogy Természetvédelmi Szervezet
Somogyfajsz, Kossuth u. 64.
Te.: 06 85 337 053

Szemétszállítás rendje:

A községben a kommunális hulladék elszállítása heti egy alkalommal, hétfőn történik.
2016. július 1. napjától a településen is bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, melyhez a gyűjtő edényzetet a szolgáltató / pályázati támogatásból/ térítésmentesen biztosítja.

Testvérvárosi kapcsolatok:


A Németországi Schnackenburggal 1993. május 1. napjától Ökológiai partnerkapcsolatot 
létesítettünk. A partnerkapcsolat alapját az ökológiai, az ilyen irányú és ezzel kapcsolatos tapasztalatcserék és gyakorlati munka / természet-, és környezetvédelem/ adja
A partnerkapcsolat az Európa Természeti Öröksége Alapítvány (Euronatur) és a Somogy Természetvédelmi Szervezet védnökségével jött létre.

palyazatnapelemes