Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Somogy megye északnyugati sarkában terül el a marcali „kistérség”, melynek központjában található - az egykori járási székhely - Marcali. „A térség 13 településén találhat múltunk tárgyi, építészeti értékei iránt érdeklődő látogató műemlékeket, templomokat, kastélyokat.” Mindezekről sokat beszélnek, de a paraszti élet évezredes hagyományai, a XX. századra a kihalás szélére kerültek. A központi szerepet betöltő várostól délkeletre helyezkedik el az a falu, melyből gyökereim erednek, Somogyfajsz.

A Belső-Somogy keleti szélére települt kisközség házait félkörbe fogja az erdő. Dombos vonulata a Somogyi-dombság része. Marcali központi jellegéből adódóan a régi járás területén fekvő községekre gyakorol vonzó hatást, így Somogyfajszra is. Az 1914-ben megjelent Magyarország Vármegyéi és Városai című könyv Somogy megye sorozatában ez áll Somogyfajszról: „A marczali járás délkeleti sarkában fekvő magyar kisközség. Házainak száma 87, lakosaié 913, a kik róm. kath. vallásúak.” Ezek alapján a XX. század elején a település lakosainak száma majdnem a kétszerese volt a mainak, mivel napjainkban 537 fő lakik a faluban.
Természetes élővilága nagyon gazdag. Mivel a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet határán fekszik, ritka növényeket és állatokat is megfigyelhetünk a környéken. „Somogyfajsz a Somogy Természetvédelmi Szervezet székhelye, amely természetvédelmi és területkezelő feladatokat lát el Belső-Somogy jelentős részén.”
Somogy Természetvédelmi Szervezet:

A Somogy TVSZ Információs Központja jelenleg a somogyfajszi Kund Kastélyban működik.
Fő tevékenységük a természet- és környezetvédelme, de különböző turisztikai látnivalók bemutatásában is szerepet játszanak.
Lovas turizmus szervezése: egész évben a Somogyfajsz – Dráva zöldfolyosón külföldi és magyar érdeklődők számára is.
Szálláshely biztosítása 20 férőhellyel.
Természetjáró túrák:
- őshonos állattartás megtekintése (szürkemarha gulya, mangalica sertések és racka juhok, nádfedeles juh hodály és „fonyás kerítés”)
- madármegfigyelés (nádfedeles madármegfigyelő)

2005. évtől pásztorpark létrehozása a község határában (pásztorkunyhó).

Őskohó Múzeum:
Az Őskohó Múzeum a Dunaferr Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány tulajdona. A múzeum a település külterületén, a horgásztó szomszédságában található, egyedülálló X. századi vaskohászati emlékeket őriz.

Horgásztó:
A horgásztó üzemeltetője a Somogyfajsz és Vidéke Horgászegyesület.
A tó halállománya igen gazdag, az elmúlt években többször előfordult kiemelkedő méretű és súlyú egyedek kifogása. A tóban az alábbi halfajok találhatóak: ponty, csuka, amúr, harcsa, süllő, angolna, balin, keszeg, kárász, bodorka.
A horgászegyesület több alkalommal látott vendégül más horgászegyesületeket, de várják egyéni horgászok érdeklődését is egész évben. Évente több alkalommal rendeznek horgászversenyt.

Római katolikus templom:
A Somogyfajsz községben található neogótikus stílusban épült római katolikus templomot a község lakossága közösen összeadott pénzből az 1920-as években építtette. A templom somogy megyében egyedülálló látványosságai az ólomüvegből készült ablakok, melyek Róth Miksa európai hírű üvegfestő művész alkotásai.

Kund kripta:
A falutól nyugatra található a Kund család temetkezési helyéül szolgáló klasszicista stílusban épült kápolna, amit pár éve felújítottak és újraszenteltek.

A hét malom völgye:
Fáradhatatlan csobogással futja évszázados útját a Koroknai patak. Hajdan meg-megállt kis időre, hogy aztán ismét nekilendülve duruzsoló malmok kerekeit hajtsa, őrölje a kenyérnekvalót. Ma már csak elárvult zsilipek, zubogók, téglahalmok emlékeztetnek az egykori időkre. E vidéket a hét malom völgyének is nevezik, mivel régen a kis patak hét malmot táplált. Érdemes megemlíteni, hogy Fekete István emlékezetes nyarakat töltött gyermekkorában Somogyfajszon és környékén. A Hajnal Badányban című regény eseményeinek színhelye a falu mellett található tó.

A település nevéről:
A helység neve a Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint: „Somogyfajsz, helység Somogy megyében. A Fajsz hn. (helységnév) magyarázatához: puszta szn.-ből (személynévből) keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló szn. (személynév) talán azonos Árpád fejedelem egyik unokájának nevével, s tkp.(tulajdonképpeni) értelme: ”faló, falánk”. A megyére utaló Somogy- előtag megkülönböztető szerepű.”

palyazatnapelemes